Brugeraftale for Aconto.dk

VILKÅR OG BETINGELSER (HEREFTER REFERERET TIL SOM ”BETINGELSER”)

Udstedelsesdato for disse Betingelser: 03. December 2018

SELSKABET BAG ACONTO.DK

Aconto A/S

(Herefter refereret til som ”Aconto”).

INTRODUKTION

Aconto er en uvildig formidler af finansielle lånetilbud på det danske marked.

Tjenesten består i, at Aconto videreformidler din og din eventuelle medansøgers låneforespørgsel til de långivende selskaber og banker, som Aconto samarbejder med. Dette sker med henblik på, at du kan sammenligne disses tilbud. Aconto kan ikke garantere, at de långivende selskaber og banker afgiver et tilbud på baggrund af din ansøgning. Aconto er derfor ikke forpligtet til at præsentere dig for et tilbud.

Såfremt du og din eventuelle medansøger vælger at gøre brug af et af de indkomne tilbud, så er det låneforhold, der opstår, udelukkende mellem dig/jer som låntager(e) og det långivende selskab eller bank som långiver.

Aconto indgår ikke som part i et eventuelt låneforhold, og Aconto yder ikke nogen form for rådgivning i forhold til, hvilke af de modtagne tilbud du bør vælge, hvorfor Aconto ikke kan stilles til ansvar for en manglende opfyldelse af aftalen eller tilbuddet, der er formidlet gennem Aconto.dk.

Fra du modtager et tilbud fra et långivende selskab eller bank, skal du seneste 14 dage efter accepterer dette, ellers bortfalder tilbuddet.

For dig som forbruger, koster det ikke noget at benytte Aconto.dk til indhentelse af lånetilbud.

Aconto modtager et honorar fra det långivende selskab eller bank, som yder et lån til dig, for at formidle kontakten mellem dig og det långivende selskab eller bank.

GENERELT

Disse Betingelser beskriver forudsætningerne samt forholdene, der gør sig gældende for, at Aconto kan formidle lånetilbud til dig. Din accept er en forudsætning for, at du kan benytte Aconto.dk samt de tjenester, som Aconto stiller til rådighed.

Ved at udfylde ansøgningsskemaet, anmoder du Aconto om, på dine vegne, at indhente lånetilbud hos de långivende selskaber og banker, som Aconto samarbejder med samt løbende at informere dig om de tilbud, de långivende selskaber og banker ønsker at tilbyde dig.

Udstedelsesdatoen for disse Betingelser ses øverst på siden. Aconto kan ændre og/eller opdatere disse Betingelser, når de finder det nødvendigt. Når disse ændringer er foretaget, vil du ved at bruge Aconto.dk angive din accept af ændringerne.

PRIVATLIVSPOLITIK

Din brug af Aconto.dk eller de tjenester som Aconto tilbyder, er omfattet af Acontos Privatlivspolitik, som er inkorporeret ved henvisning i disse Betingelser.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Rettighederne til navnet, varemærket samt alle øvrige immaterielle rettigheder på hjemmesiden Aconto.dk eller i materiale produceret eller gengivet af Aconto tilhører Aconto eller licenshaveren(ne), som Aconto har indgået aftale med.

Det er ikke tilladt at foretage en låneforespørgsel, bruge hjemmesiden eller dets indhold til andet end privat brug, og der må ikke på nogen måde videregives, kopieres eller sælges information til en tredjepart, uden Acontos skriftlige godkendelse heraf.

Ved at afgive information eller feedback om Aconto eller tjenesterne der tilbydes på Aconto.dk i skriftlig eller mundtlig form, giver du samtykke til at Aconto frit og uden kompensation kan bruge, videregive og fremvise denne information, med angivelse af dit fornavn, og evt. lånebeløb og lånetid.

DIT ANSVAR

Du er ansvarlig for, at:

 • alle de informationer, du angiver i ansøgningsskemaet, er korrekte og retvisende,
 • din brug af Aconto.dk og de tjenester, der tilbydes, ikke strider mod disse Betingelser eller gældende ret,
 • ikke dele dine loginoplysninger med andre, da de er personlige og kan indeholde informationer omkring dine lånetilbud.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Aconto formidler alene kontakten mellem dig og de långivende selskaber og banker, som Aconto samarbejder med, hvorfor Aconto ikke kan drages til ansvar for eventuelle uoverensstemmelser, tvister eller økonomiske tab, der opstår i forbindelse med et eventuelt låneforhold. Låneforholdet består alene mellem dig og det långivende selskab eller bank.

Aconto kontrollerer ikke altid de lånetilbud der afgives af de långivende selskaber og banker, og garanterer ikke for nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten af dette indhold.

Da tilbuddene der vises på Aconto.dk kun er vejledende, og den endelige aftale altid indgås direkte med det långivende selskab eller bank, kan Aconto ikke gøres ansvarlig for omkostninger eller tab der er opstået i den forbindelse.

Aconto er ikke erstatningspligtig for direkte eller indirekte tab, i forhold til IT nedbrud, svigtende adgang til data og/eller ødelæggelse af data i vores systemer, der skyldes en af følgende begivenheder; terror, hærværk, strømsvigt, computervirus og/eller hacking, uroligheder, sabotage, naturkatastrofer eller force majeur, lockout, strejke, blokade eller boykot.

Dette gælder også generelt for forhold, der er uden for Acontos kontrol, også selvom det kun er dele af funktionaliteterne, der berøres.

NYHEDSMAIL

Når du tilmelder din mail til vores nyhedsmail-tjeneste på Aconto.dk, kan vi bruge dine personlige informationer til at kontakte dig i forbindelse med markedsføringstiltag. Du kan til enhver tid trække dit samtykke, til at modtage vores elektronisk nyhedsbrev eller anden elektronisk markedsføring, tilbage, ved at kontakte Aconto skriftligt på post@Aconto.dk, eller ved at bruge "Afmeld"-linket i e-mailen. Afmelding er selvfølgelig gratis.

SPØRGSMÅL TIL DISSE BETINGELSER

I tilfælde af spørgsmål til disse Betingelser, eller de tjenester som Aconto tilbyder, så kan du skrive til kundeservice@aconto.dk

OPHØR

Aconto kan uden forudgående varsel, slette din ansøgning eller begrænse din adgang til tjenesten.

Årsagen til dette kan skyldes, men er ikke begrænset til,

 • overtrædelse eller brud på disse Betingelser eller andre forpligtelser Aconto er underlagt,
 • anmodning fra myndigheder,
 • anmodning fra dig om at dine data skal slettes,
 • ophør eller ændring af tjenesten,
 • tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager,
 • svig eller ulovlige aktiviteter.

Sletning af din ansøgning medfører,

 • fjernelse af adgang til alle tilbud modtaget i forbindelse med brugen af tjenesten,
 • sletning af ansøgnings-id og alle tilknyttede oplysninger, filer og alt indhold, der knytter sig til eller befinder sig på din konto (eller en del deraf), og
 • begrænsning i, eller spærring af yderligere brug af tjenesten.

HVEM SAMARBEJDER ACONTO MED

Aconto formidler kredit på vegne af Basisbank og Express Bank.

LOVVALG OG VÆRNETING

Eventuelle tvister mellem dig og Aconto afgøres i henhold til dansk lov ved byretten i København.

KLAGEADGANG

Hvis du som forbruger vil klage over dit forløb, skal du kontakte (indsæt kontaktinformation for relevant person/enhed i webshoppen). Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden
8800 Viborg
www.forbrug.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 3. December 2018.