Persondatapolitik

Disse vilkår (”Vilkårene”) regulerer brug af låneformidlingstjenesten Aconto.dk

Om Aconto.dk

Aconto.dk er en tjeneste, som bliver leveret af Aconto A/S, CVR-nr. 39888599

Aconto er en kreditformidler, der tilbyder en sammenligningstjeneste, hvor du kan sammenligne lån og vilkår hos de banker og andre långivere, som Aconto samarbejder med (”Tjenesten”). Gennem én ansøgning kan du få tilbud om lån fra flere banker og andre långivere (”Långiverne”). På denne måde kan du sammenligne renter fra flere spillere og vælge det tilbud, der passer dig bedst. Du kan bruge Tjenesten, når du vil samle eksisterende lån og f.eks. kreditkortgæld, eller når du ønsker at optage et nyt lån. De långivere, som Aconto samarbejder med er selv ansvarlige for at foretage en kreditvurdering af dig og vil/kan som led heri indhente oplysninger fra SKAT, Kreditstatus og andre betalingsregistre og kreditoplysningsbureauer

Anvendelsesområde og vedtagelse

Disse Vilkår regulerer din brug af Aconto.dk og Tjenesten. Vilkårene anses som læst og accepteret ved start af ansøgningsprocessen til, at Aconto indhenter lånetilbud fra potentielle Långivere.

Kundens ansvar

Du er ansvarlig for, at din brug af Aconto.dk, Tjenesten og andre af Acontos tjenester ikke er i strid med disse Vilkår og gældende ret, samt for at alle informationer, som du giver til Aconto, herunder i forbindelse med brug af Tjenesten, er korrekte.

Ansvarsfraskrivelse

Aconto formidler alene kontakten mellem dig og Långiverne og et eventuelt låneforhold er alene mellem dig og Långiveren. Aconto gennemgår ikke lånetilbud fra Långivere, som Aconto samarbejder med, i forbindelse med udbuddet af Tjenesten og er ikke ansvarlig for indholdet heraf. Aconto er ikke ansvarlig for eventuelle økonomiske tab eller uoverensstemmelser, der opstår som følge af lånetilbud fra eller låneforhold med Långiverne eller andre indirekte tab.

Aconto er ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

  • Nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Aconto selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne,
  • Svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking),
  • Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Aconto selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag, det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Aconto, og
  • Andre omstændigheder, som er uden for Acontos kontrol.

Lovvalg og værneting

Disse Vilkår er underlagt dansk ret, og alle uoverensstemmelser, der måtte opstå i forbindelse med fortolkningen af Vilkårene eller brugen af Acontos hjemmeside, Tjenesten og andre ydelser skal afgøres i overensstemmelse med dansk ret og ved byretten i København.