Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK (HEREFTER REFERERET TIL SOM ”PRIVATLIVSPOLITIK”)

Udstedelsesdato for disse Betingelser: 03. December 2018

I vores Privatlivspolitik finder du hjælp til at forstå, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi som dataansvarlig bruger dem til.

1. GENERELT

1.1 Denne Privatlivspolitik er gældende for samtlige personoplysninger, du giver os og/eller som vi indsamler om dig, når du anvender Aconto’s tjeneste, eller når du besøger vores hjemmeside.

1.2 Hjemmesiden kan indeholde links til eksterne hjemmesider. Aconto er ikke ansvarlig for håndtering af personoplysninger på disse eksterne sider, og opfordrer dig til ikke at give personoplysninger inden du har sikret dig på hvilke vilkår dette sker.

2. DATAANSVARLIG

2.1 Den dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger er:

Aconto ApS
(Herefter refereret til som “Aconto”, “vi” og “vores”)

Du kan også kontakte Acontos databeskyttelsesrådgiver Muhammadi Ali på muhammadali@aconto.dk .

2.2 Når vi behandler personlige oplysninger, overholder vi EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) samt de til enhver tid gældende danske databeskyttelsesretlige regler.

2.3 Ønsker du indsigt i hvilke personoplysninger vi behandler om dig, eller mener du, at der er registreret forkerte personoplysninger – eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse til Aconto.

3. HVILKE PERSONOPLYSNINGER DER INDSAMLES

3.1 Aconto bruger og opbevarer personoplysninger,

 • der hentes hos kreditoplysningsbureauer (RKI og Debitorregisteret), med henblik på at se om er betalingsanmærkninger registreret i dit navn
 • der modtages i forbindelse med ansøgningen om lån på Acontos hjemmeside, eller via vores samarbejdspartnere som i øjeblikket omfatter Basis Bank, Express Bank
 • der hentes via offentlige databaser og opslagsværk såsom folkeregisteret og CPR-registeret, med henblik på at validere og holde information opdateret
 • når du ansøger om en stilling hos Aconto
 • når du skriver dig op til at modtage vores nyhedsbrev

3.2 Personoplysninger modtaget i forbindelse med ansøgningsprocessen omfatter:

 • a) Almindelige personoplysninger: navne, CPR-nummer, adresse, beskæftigelse, indtægt, andre kredit forpligtelser, civilstand, boligforhold, antal biler i husstanden, gæld på ansøgningstidspunktet, betalingsanmærkninger, statsborgerskab, e-mail og telefonnumre. Denne liste er ikke udtømmende men vejledende, da de antallet og typen af de indsamlede personoplysninger ændrer sig i takt med at ansøgningsskemaet opdateres eller justeres.
 • b) Følsomme personoplysninger: fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

3.3 Aconto registrerer og opbevarer også:

 • kommunikation mellem dig og Aconto, i form af telefonopkald, e-mail korrespondance, chat samt anden korrespondance der registreres i forbindelse med din brug af vores tjeneste, og
 • information om hvordan og hvorhenne og hvornår du bruger vores tjenester.

3.4 Personoplysninger skal forstås som defineret i databeskyttelseslovgivningen.

4. FORMÅLET MED AT ACONTO INDSAMLER OG BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER

4.1 Aconto indsamler dine personoplysninger med det formål at formidle finansielle ydelser og lån samt administrer din brug af de produkter og tjenesteydelser, som Aconto tilbyder.

4.2 Dine personoplysninger vil også blive brugt til løbende at vurdere, om der skulle være mulighed for at tilbyde dig bedre og billigere finansielle produkter og tjenesteydelser, markedsføring af relevante produkter eller tjenesteydelser i tilfælde af du har givet behørigt samtykke, samt statistik.

4.3 Som led i vores administration og leverance af vores tjenester, så gemmer vi e-mail-kommunikation og chat. Hvis du taler med Aconto i telefonen, så kan det være telefonopkaldet bliver optaget, med det formål at forbedre brugeroplevelsen og kvaliteten af vores tjenester.

4.4 Aconto indsamler også data, som viser, hvordan og hvornår du bruger Aconto.dk, hvilken hjemmeside du kom fra, hvilke sider på Aconto.dk du besøger, samt hvilken dataenhed du bruger for at tilgå Aconto.dk.

Indsamling og behandling af hvordan og hvornår du bruger Aconto.dk sker med det formål løbende at forbedre hjemmesiden og de tjenester, Aconto stiller til rådighed.

4.5 Aconto vil i nogle tilfælde indsamle personoplysninger om dig fra andre kilder end dig selv, og disse kilder kan inkludere:

 • Online kilder, f.eks. sociale medier, hvor du selv har gjort personoplysningerne offentligt tilgængelige,
 • Offentlige myndigheder, såsom Folkeregisteret, eller CPR-registeret, samt
 • Kreditoplysningsbureauer, såsom RKI.

Formålet med at indhente disse personoplysninger er at supplere, eller validere, den information der gives af dig i ansøgningen om lån, samt sikre at de registrerede personoplysninger om dig er ajourførte.

4.6 Vi behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt, f.eks. når man opretter sig som bruger på vores hjemmeside. Det kan f.eks. være nødvendigt for, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til aftaler og tilknyttede ydelser som kræver dokumentation. Det kan også være for at leve op til anden særlovgivning end databeskyttelsesloven, som vi er underlagt som en dansk virksomhed.

5. SAMTYKKE FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

5.1 Når du færdiggør en ansøgning på Aconto.dk, beder vi dig om at afgive dit udtrykkelige samtykke til at Aconto må indsamle og dele dine personoplysninger, med Basis Bank og Ekspres, med henblik på at indhente personlige tilbud på finansielle ydelser og lån til dig.

5.2 Alle personoplysninger, som Aconto modtager, behandles strengt fortroligt og i henhold til Databeskyttelsesforordningen samt de til enhver tid gældende danske databeskyttelsesregler.

5.3 Aconto opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne yde de tjenester som Aconto tilbyder, på de vilkår som du har accepteret i henhold til denne Privatlivspolitik samt Betingelserne, eller så længe som påkrævet i henhold til gældende lovgivning.

6. RETSGRUNDLAGET FOR AT BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER

6.1 Aconto må behandle dine personoplysninger baseret på følgende retsgrundlag::

 • Opfyldelse af de tjenester Aconto tilbyder i henhold til de Betingelsers du har accepteret;
 • Overholdelse af forpligtelser i henhold til lov og/eller myndighedsbeslutning;
 • Behandling af personoplysninger til brug for retstvister i op til 10 år i henhold til gældende regler om forældelse i henhold til lov om forældelse af fordringer;
 • Behandling af personoplysninger til brug for behandling af din ansøgning, yde kundeservice, foretage opfølgning, rettelser samt til grundlag for bevisførelse i op til 12 måneder efter ansøgningen er færdiggjort;
 • Behandling af personoplysninger til brug for behandling af din ansøgning, yde kundeservice, foretage opfølgning, rettelser samt til grundlag for bevisførelse i op til 6 måneder, såfremt ansøgningen ikke færdiggøres;
 • Behandling af personoplysninger med formål for at kunne føre bevis på hvilket grundlag, bankerne og finansieringsselskaberne har foretaget vurdering af kreditværdighed i henhold til § 7C i lov kreditaftaler, i op til 18 måneder efter ansøgningstidspunktet; og
 • Behandling i 5 år i henhold til bogføringslovens regler
 • Behandling af personoplysninger baseret på Acontos legitime interesser.

Aconto foretager behandling af dine personoplysninger i henhold til det retsgrundlag der beskrives som legitime interesser. Legitime interesser omfatter de nedenfor nævnte punkter, hvor der løbende foretages afvejning mellem Acontos formål med at behandle dem, og vores brugeres ret til deres privatliv.

 • Løbende at forbedre vores produkter, og give vores brugere relevante tjenester og tilbud der relaterer sig til finansielle ydelser, og tilknyttede tjenester.
 • Identificere, forebygge og begrænse misbrug og svig.
 • Udarbejde statistiske modeller og forudsigelses-mekanismer, der kan hjælpe til at forbedre brugeroplevelsen eller hastigheden af tjenesten.
 • Sikre integriteten og sikkerheden af vores netværks- og informationssystem, og vores evne til at modstå kompromittering, ulovlig indtrængning, eller uhensigtsmæssig udnyttelse af Aconto.dk eller vores tjenester.

De legitime interesser der er beskrevet ovenfor er gældende så længe du benytter Aconto.dk, vores tjenester eller så længe der er et kundeforhold mellem dig og Aconto, og i en begrænset tid derefter. Aconto vil løbende vurdere hvorvidt behandlingen kan begrænses, eller hvorvidt personoplysninger kan anonymiseres eller pseudonymiseres, med henblik på at beskytte og hemmeligholde dine personoplysninger.

7. VIDEREGIVELSE ELLER DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

7.1 Aconto deler kun dine personoplysninger i det omfang det;

 • Kræves i henhold til gældende lov eller myndighedsafgørelse,
 • Er nødvendigt for at kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til de tjenester vi tilbyder dig

I tilfælde af Aconto videregiver eller deler personoplysninger med en tredjepart så sondres der mellem modtagere inden for EU/EØS og modtagere uden for EU/EØS området.

For modtagere inden for EU/EØS så har Aconto de nødvendige databehandlingsaftaler med modtagerne af personoplysninger, og at de har effektive processer og sikkerhedsforanstaltninger, for at kunne behandle dine personoplysninger.

For modtagere i tredjelande, uden for EU/EØS, så videregiver og deler Aconto kun data i tilfælde af der kan sikres et nødvendigt niveau af beskyttelse, f.eks. ved:

 • EU-kommissionen eller andre relevante myndigheder, har besluttet at niveauet af beskyttelse for personoplysninger er på et passende niveau,
 • At modtageren af personoplysninger har taget andre passende forholdsregler i brug, såsom brugen af EU-Kommissionen standardklausuler, overholdelse af reglerne omkring EU/US Privacy Shield eller bindende virksomhedsregler,
 • anden databeskyttelsesretlig regulering der giver adgang til at dele personoplysninger, eller
 • baseret på dit udtrykkelige samtykke.

8. AUTOMATISKE AFGØRELSER SAMT PROFILERING

8.1 Aconto, og de långivende selskaber og banker som Aconto samarbejder med, kan i nogle tilfælde anvende automatiske afgørelser samt profilering i forbindelse med din brug af Acontos tjenester. Formålet er at sikre højest mulige konsistens i forhold til den tjeneste vi udbyder og den hurtigst mulige behandling, med færrest mulige fejl til følge.

8.2 Aconto, og de långivende selskaber og banker som Aconto samarbejder med, kan som følge heraf ikke inddrage andre vurderinger eller informationer i forhold til indhentelse af lånetilbud, end hvad du stiller til rådighed, eller hvad Aconto og de långivende selskaber og banker som Aconto samarbejder med, kan indhente fra andre datakilder.

9. VIDEREGIVELSE

9.1 Vær opmærksom på at de personoplysninger Aconto videregiver sammen med eventuel anden data, som långiver indhenter fra dig eller fra andre informationskilder, ligger til grund for det aftaleforhold, der oprettes, og at långivers behandling af denne data sker i henhold til deres betingelser. Derfor opfordrer Aconto dig til at nærlæse alle aftalevilkår. Aconto er ikke part i forhold til din aftale med långiver, og er derfor ikke ansvarlige for långivers behandling af dine data.

9.2 Du accepterer at den långiver du indgår låneaftale med kan give Aconto oplysning om at der er indgået en endelig låneaftale, med det formål Aconto kan registrere at Acontos tjeneste er udført og at sagen er afsluttet.

10. DINE RETTIGHEDER

10.1 Som kunde hos Aconto har du i henhold til EU's Databeskyttelsesforordning samt de til enhver tid gældende danske databeskyttelsesregler, følgende rettigheder i forhold til dine personoplysninger:

 • At få adgang til dine personoplysninger.
 • At få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, alment udbredt og maskinlæseligt format, så du kan udøve din ret til dataportabilitet.
 • At anmode om, at dine personoplysninger berigtiges.
 • At anmode om sletning eller begrænsning af behandling af personoplysninger, hvis du mener, at disse behandles ulovligt, eller hvis dine personoplysninger ikke er korrekte.
 • At modsætte dig brugen af dine personoplysninger til direkte markedsføring og anden brug baseret på legitime interesser.
 • At tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, i tilfælde af samtykket blev indhentet for en bestemt type brug.
 • At blive glemt. Ifølge GDPR er enhver privatperson berettiget til at blive glemt.

10.2 Du er altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på Muhammdi Ali muhammadali@aconto.dk , hvis du er i tvivl om hvilke oplysninger vi har registreret, og hvordan disse behandles.

11. TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE

11.1 Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at skrive til databeskyttelsesrådgiver Muhammdi Ali muhammadali@aconto.dk Konsekvensen af at du tilbagekalder dit samtykke er, at Aconto ikke vil kunne tilbyde dig de tjenester som Aconto stiller til rådighed.

11.2 Aconto kan i henhold til punkt 6 ovenfor, samt andre ufravigelige regler vi er underlagt, være forpligtet til at opbevare dine personoplysninger samt andre informationer registreret i forbindelse med din brug af Aconto.dk eller i forbindelse med eventuelle retssager eller andre juridiske forpligtelser, hvori personoplysningerne skal indgå, selv efter dit samtykke er tilbagekaldt.

12. DATAPORTABILITET

12.1 Du har ret til at modtage de af dig afgivne person informationer om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

13. KONTAKTOPLYSNINGER

13.1 Har du spørgsmål til vores privatlivspolitik, eller måden vi behandler dine personlige oplysninger, som er registreret hos Aconto, eller ønsker du at indgive en klage, kan du rette henvendelse til vores Muhammdi Ali muhammadali@aconto.dk . Du kan også klage hos Datatilsynet, som kan kontaktes ved brug af nedenstående oplysninger:

Datatilsynet:
Telefon: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Fax: +45 33 19 32 18

Adresse:
Borgergade 28, 5., DK-1300 København K